FaceBookYouTube
Logo PZPSLogo PSLogo PLSLogo Vieira Cafe

Aktualności

KOMUNIKAT KAMAN ORIGINAL - WŁAŚCICIELA MARKI KAMAN

 

W związku ze stałym i uporczywym łamaniem prawa do zastrzeżonego znaku towarowego KAMAN i używanie go do celów osiągania korzyści własnych, wzywamy wszystkich łamiących to prawo do dobrowolnego zaprzestania tego procederu. Wezwanie dotyczy tych podmiotów i osób świadomie łamiących prawo oraz osób trzecich nieświadomych współpracy ze sprawcami popełnianych przestępstw. 

 

 

Na podstawie Świadectwa Ochronnego i jego prawa nr R.359447 na znak towarowy słowny KAMAN  wydany przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej będącym wyłącznym i bezwzględnym prawem podmiotowym firmy Kaman Original Sp. z o.o zastrzeżenie obejmuje wykaz towarów przyporządkowanych do odpowiednich klas towarowych 25, 35, oraz 41 a dotyczy wszelkiej działalności związanej z odzieżą oraz sportem i usługami sportowymi w każdym zakresie, również informacyjnym. 

 

Kaman, Kaman Volley, Kaman Cup są produktami Kaman Original Sp. z o.o. 

 

Strony internetowe - odee.pl